Nieuwsbrief september 2022

Beste relatie,

Het 4e kwartaal van dit jaar komt snel dichterbij. De eerste drie kwartalen zijn weer voorbij gevlogen en wat is er veel gebeurd in de wereld, zaken die ons allemaal op diverse gebieden raken. Daar waar wij u kunnen ondersteunen, willen wij u uiteraard graag van dienst zijn. Wanneer er vragen van uw kant zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

In deze mailing gaan we kort in op de gevolgen van de fiscale maatregelen voor u als ondernemer die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Daarnaast vragen wij graag uw aandacht voor de komende aangiften Omzetbelasting en het boekhoudpakket Snelstart.

Veel leesplezier gewenst.

 

Aangiften Omzetbelasting september of 3e kwartaal 2022

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, brengen wij ieder kwartaal de komende BTW-periode onder uw aandacht. In oktober zijn een aantal van onze medewerkers weer druk bezig uw administratie op orde te brengen en de BTW-aangifte te verzorgen.

Om dit allemaal op tijd klaar te krijgen, willen wij u vragen uw stukken zo spoedig mogelijk bij ons aan te leveren. U kunt er wederom op rekenen dat wij alle aangiften op tijd zullen indienen bij de Belastingdienst.

De aanlevering van uw stukken ontvangen wij uiteraard het liefst niet via de alom bekende “schoenendoos” maar volledig digitaal in het boekhoudpakket Snelstart? Wanneer u meer informatie wilt over dit pakket, verwijzen wij u graag naar ons item Snelstart op onze website.

 

Koppeling Rabobank en Snelstart

Een boekhoudkoppeling zorgt ervoor dat alle mutaties van een bankrekening iedere dag worden aangeleverd in het boekhoudpakket. Snelstart ondersteunt op dit moment de koppelingen met Rabobank, ABN Amrobank, ING Bank, Regiobank, KNAB en Triodos. Op grond van PSD2-wetgeving zullen in de toekomst meer banken een koppeling aangaan met Snelstart.

Recent heeft Rabobank haar boekhoudkoppeling vernieuwd. Wij zien echter dat deze koppeling af en toe hapert. Dit kan worden opgelost door de koppeling opnieuw tot stand te brengen en de ontbrekende mutaties als een MT940- of CAMT053-bestand in te lezen.

Deze koppeling is alleen mogelijk wanneer u als klant een eigen abonnement heeft bij Snelstart. Dit abonnement is al verkrijgbaar vanaf zo’n € 8 per maand. Op dat moment dragen wij de administratie die wij voor u bijhouden aan u over waardoor u een eigen licentie krijgt bij Snelstart.

Lees hier meer over de boekhoudkoppeling van de Rabobank.

 

Belastingplan 2023

In het Belastingplan 2023 zit een groot aantal fiscale maatregelen die de ondernemer direct raken. Via onze brancheorganisatie NOAB zijn notities opgesteld voor de ondernemers in een eenmanszaak, een vennootschap onder firma en een besloten vennootschap. De notities kunt u via de onderstaande linken doorlezen. Los van deze maatregelen zijn er nog veel meer fiscale wijzigingen aangekondigd.

Bij deze notities geldt wel een groot voorbehoud: ze zijn geschreven op basis van de inhoud van het Belastingplan 2023 en andere documenten die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd, oftewel wetsvoorstellen. Het kan zijn dat de definitieve uitwerking van de plannen in de uiteindelijke wetgeving anders wordt.

Wanneer u naar aanleiding hiervan vragen hebt, horen wij dat uiteraard graag.

Belastingplan 2023 voor de DGA en de besloten vennootschap

Belastingplan 2023 voor de ondernemer in de eenmanszaak en vennootschap onder firma

2022-09-27T08:29:05+02:00
Go to Top