Zoals u inmiddels van ons gewend bent, brengen wij ieder kwartaal de komende BTW-periode onder uw aandacht. In oktober zijn onze medewerkers weer druk bezig uw administratie op orde te brengen en de BTW-aangifte te verzorgen.

Om dit allemaal op tijd klaar te krijgen, willen wij u vragen uw stukken zo spoedig mogelijk bij ons aan te leveren. U kunt er wederom op rekenen dat wij alle aangiften op tijd zullen indienen bij de Belastingdienst.

De aanlevering van uw stukken ontvangen wij uiteraard het liefst niet via de alom bekende “schoenendoos” maar volledig digitaal in het boekhoudpakket Snelstart? Wanneer u meer informatie wilt over dit pakket, verwijzen wij u graag naar het item Snelstart op onze website.