Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten, of hebt u iemand daarvoor een beloning in natura gegeven? Dan moet u misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen of deze beloning in natura aanleveren bij de Belastingdienst. Dit proces wordt “Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)” genoemd. Deze situatie komt met name in de bouw veelvuldig voor.

Of u gegevens moet aanleveren bij de Belastingdienst hangt ervan af of u inhoudingsplichtige bent voor de Loonheffing (u hebt dus zelf personeel in dienst). In dit geval bent u verplicht om de uitbetaalde bedragen aan derden, die dus niet bij u in dienst zijn, aan te leveren. Op de website van de Belastingdienst kunt u terugvinden welke gegevens u moet aanleveren.

Het moet hierbij gaan om personen die niet bij u in dienstbetrekking zijn en deze personen sturen u geen factuur of zij sturen u een factuur zonder BTW. Dat laatste is het geval wanneer op de factuur 0% BTW, € 0 BTW of helemaal geen BTW staat. Denk aan vrijgestelde prestaties en de kleine ondernemersregeling maar dus ook BTW verlegd.