Een boekhoudkoppeling zorgt ervoor dat alle mutaties van een bankrekening iedere dag worden aangeleverd in het boekhoudpakket. Snelstart ondersteunt op dit moment de koppelingen met Rabobank, ABN Amrobank, ING Bank, Regiobank, KNAB en Triodos. Op grond van PSD2-wetgeving zullen in de toekomst meer banken een koppeling aangaan met Snelstart.

Recent heeft Rabobank haar boekhoudkoppeling vernieuwd. Al onze klanten waarvoor wij in het verleden een koppeling hebben ingesteld tussen Snelstart en Rabobank, zullen als gevolg hiervan voor 1 juli 2022 opnieuw moeten worden gekoppeld om de bankmutaties te blijven ontvangen in Snelstart.

Deze koppeling kan alleen tot stand worden gebracht wanneer u als klant een eigen abonnement heeft bij Snelstart. Dit abonnement is al verkrijgbaar vanaf € 7,50 per maand. Op dat moment dragen wij de administratie die wij voor u bijhouden aan u over waardoor u een eigen licentie krijgt bij Snelstart. Hiervoor nemen wij in de komende tijd contact met u op zodat wij ook na 1 juli uw administratie volledig kunnen bijhouden.

Lees hier meer over de boekhoudkoppeling van de Rabobank.