Beste relatie,

 

De afgelopen jaren was u al van ons gewend om met enige regelmaat mailings te ontvangen die ingaan op de actualiteiten in onze maatschappij en met name ons vakgebied. Teneinde de leesbaarheid van die berichten te verbeteren, presenteren wij u met gepaste trots onze eerste mailing “nieuwe stijl”. Ons streven is u ongeveer vier keer per jaar op deze manier van zinvolle informatie te voorzien.

Naast onderwerpen op het gebied van de aangiften Omzetbelasting, het boekhoudpakket Snelstart, de vernieuwde bankkoppeling van de Rabobank en voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2022 vragen wij uw speciale aandacht voor ons laatste item “Save the date”. Veel leesplezier gewenst.

 

Aangiften Omzetbelasting maart of 1e kwartaal 2022

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, brengen wij ieder kwartaal de komende BTW-periode onder uw aandacht. In april zijn een aantal van onze medewerkers weer druk bezig uw administratie op orde te brengen en de BTW-aangifte te verzorgen.

Om dit allemaal op tijd klaar te krijgen, willen wij u vragen uw stukken zo spoedig mogelijk bij ons aan te leveren. U kunt er wederom op rekenen dat wij alle aangiften op tijd zullen indienen bij de Belastingdienst.

De aanlevering van uw stukken ontvangen wij uiteraard het liefst niet via de alom bekende “schoenendoos” maar volledig digitaal in het boekhoudpakket Snelstart? Deze mogelijkheid met vernieuwde ontwikkelingen brengen wij graag onder uw aandacht via ons item over Snelstart.

 

Boekhoudpakket Snelstart

Inmiddels is zo’n 99% van onze zakelijke klanten aangesloten op Snelstart, een belangrijk deel daarvan werkt inmiddels ook zelf hiermee, o.a. voor de eigen facturatie, het uploaden van inkoopfacturen of voor een volledige verwerking van de eigen administratie.

Door digitale samenwerking op administratief gebied vindt een snellere registratie plaats van alle financiële zaken binnen uw onderneming, wij als Orde op Zaken kunnen live met u meekijken, u krijgt real-time inzicht in uw onderneming door een actueel dashboard en u kunt zelf uw BTW-aangiften goedkeuren wanneer wij deze voor klaarzetten en deze daarna via iDeal betalen

Afhankelijk van de afspraken die wij met elkaar maken, kunt u een deel of alle taken aan ons uitbesteden. U hebt al een Snelstart abonnement voor € 7,50 per maand. Onze medewerkers bespreken graag met u welke versie voor u geschikt is.

 

Opnieuw koppelen van Rabobank en Snelstart

Een boekhoudkoppeling zorgt ervoor dat alle mutaties van een bankrekening iedere dag worden aangeleverd in het boekhoudpakket. Snelstart ondersteunt op dit moment de koppelingen met Rabobank, ABN Amrobank, ING Bank, Regiobank, KNAB en Triodos. Op grond van PSD2-wetgeving zullen in de toekomst meer banken een koppeling aangaan met Snelstart.

Recent heeft Rabobank haar boekhoudkoppeling vernieuwd. Al onze klanten waarvoor wij in het verleden een koppeling hebben ingesteld tussen Snelstart en Rabobank, zullen als gevolg hiervan voor 1 juli 2022 opnieuw moeten worden gekoppeld om de bankmutaties te blijven ontvangen in Snelstart.

Deze koppeling kan alleen tot stand worden gebracht wanneer u als klant een eigen abonnement heeft bij Snelstart. Dit abonnement is al verkrijgbaar vanaf € 7,50 per maand. Op dat moment dragen wij de administratie die wij voor u bijhouden aan u over waardoor u een eigen licentie krijgt bij Snelstart. Hiervoor nemen wij in de komende tijd contact met u op zodat wij ook na 1 juli uw administratie volledig kunnen bijhouden.

Lees hier meer over de boekhoudkoppeling van de Rabobank.

 

Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2022

Door de digitale verwerking van uw gegevens in Snelstart hebben zowel u als wij actueel overzicht in uw resultaat in 2022. Dit biedt kansen om gedurende het jaar bij te sturen waar dat nodig is.

Eén van de zaken waarvoor we dit inzicht kunnen gebruiken, is het tijdig bijstellen van uw voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2022. Wanneer u in het huidige jaar voldoende belasting betaalt op grond van uw resultaat, komt u achteraf niet meer voor verrassingen te staan. Mocht u op dit moment nog geen voorlopige aanslag betalen, neem dan zeker contact met ons op om de mogelijkheden hierin te bespreken, ook wanneer er op dit moment sprake is van achterstanden op het gebied van belasting betalen.

Het aanvragen van een voorlopige aanslag is overigens niet alleen voor ondernemers van belang. Ook wanneer u in loondienst werkt en meerdere werkgevers of pensioenuitkeringen hebt, kan dit voor u interessant zijn wanneer u achteraf niet met bijbetalingen geconfronteerd wilt worden.

 

Save the date

Na een periode van 13,5 jaar gaat Adri Melio, een belangrijk gezicht van ons kantoor, Adri Melio, vanaf 1 juli 2022 genieten van een welverdiend pensioen. Natuurlijk willen wij dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Reserveer daarom alvast 24 juni in uw agenda. Op die dag willen wij u graag de gelegenheid geven afscheid te nemen van Adri en wellicht samen met hem veel leuke anekdotes als herinnering op te halen. In mei ontvangt u nog een uitnodiging van ons maar onderstreep nu al 24 juni dik in uw agenda.