In het Belastingplan 2023 zit een groot aantal fiscale maatregelen die de ondernemer direct raken. Via onze brancheorganisatie NOAB zijn notities opgesteld voor de ondernemers in een eenmanszaak, een vennootschap onder firma en een besloten vennootschap. De notities kunt u via de onderstaande linken doorlezen. Los van deze maatregelen zijn er nog veel meer fiscale wijzigingen aangekondigd.

Bij deze notities geldt wel een groot voorbehoud: ze zijn geschreven op basis van de inhoud van het Belastingplan 2023 en andere documenten die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd, oftewel wetsvoorstellen. Het kan zijn dat de definitieve uitwerking van de plannen in de uiteindelijke wetgeving anders wordt.

Wanneer u naar aanleiding hiervan vragen hebt, horen wij dat uiteraard graag.

Belastingplan 2023 voor de DGA en de besloten vennootschap

Belastingplan 2023 voor de ondernemer in de eenmanszaak en vennootschap onder firma