Wanneer u een extra aftrekpost voor uw belastingaangifte overweegt, is het storten van een lijfrentepremie een mogelijkheid. De premie is aftrekbaar in het jaar waarin u deze betaalt. Wanneer u inkomen uit arbeid hebt, is er vaak al sprake van pensioenopbouw bij uw werkgever. Maar wanneer u ondernemer bent, dient u zelf te zorgen voor uw pensioen. Of deze aftrek zin heeft, staat of valt met de hoogte van uw winst uit onderneming.

De winst van 2023 bepaalt de grootte van de jaarruimte 2024. Om deze te berekenen, zullen de cijfers 2023 dus klaar moeten zijn. Maar de aftrek moet ook zinvol zijn, met andere woorden, er moet in 2024 voldoende winst zijn zodat er ruimte is voor aftrek lijfrentepremie.

Mocht u interesse hebben in lijfrenteaftrek, dan willen wij hier samen met u in het 4e kwartaal van 2024 naar kijken omdat we dan een goed beeld hebben van het te verwachten resultaat 2024. Neemt u tegen die tijd contact met ons op?