De landbouwvrijstelling is een regeling die erbij ondernemers voor zorgt dat verkoop van grond in de agrarische sector de winst (grotendeels) vrijgesteld van belastingheffing kan plaatsvinden. Dat wil zeggen dat het verschil tussen de werkelijke opbrengst en de waardering in de jaarrekening onbelast of bijna onbelast kan plaatsvinden.

De landbouwvrijstelling is momenteel nog steeds van kracht maar het is zeker niet uit te sluiten dat deze een keer wordt afgeschaft. Hoe dit wordt geregeld, is nog niet duidelijk. Mogelijk komt er een overgangsregeling maar een afschaffing in één keer behoort ook tot de mogelijkheden.

Om deze pijn te verzachten, hebben wij bij veel van onze relaties al een herwaardering van de landbouwgronden toegepast. Deze herwaardering is wel gebonden aan regels. Mocht u nog landbouwgronden in bezit hebben die voor een lagere waarde dan grofweg € 85.000 per ha. op de balans staan, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken wat voor u de mogelijkheden zijn.